โคมไฟโซล่าเซลส์ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

ข้อควรรู้

เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ เซลล์สุริยะ เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานแสง หรือ โฟตอน จากดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงโดยใช้ปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก[1] ก็คือ คุณสมบัติของสารเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าความต้านทาน แรงดัน และ กระแส จะเปลี่ยนไปเมื่อมีแสงมาตกกระทบโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟภายนอกมากระทำ และ เมื่อต่อเข้ากับโหลดเช่น โคมไฟ จะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านหลอดนั้นได้ ทำให้เกิดแสงสว่าง โดยปกติการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์เพื่อเอาไปใช้งานตอนกลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์มาสร้างพลังงาน จึงต้องใช้แบตเตอรี่มาจัดเก็บไฟไว้

อุปกรณ์แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ที่จำเป็นต้องมี 1.โคมไฟ 2.แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ 3.แบตเตอรี่

สินค้าที่มีจำหน่าย

โคมไฟโซล่าเซลล์ 60W